A TEC INFORMÀTICA

Volem ajudar-vos per agilitzar la gestió d'estocs i la comptabilitat i les nòmines de la vostra empresa...

GESCO3 és la solució idònia per a la gestió integral de totes les àrees d'una pime d'una forma àgil i intuïtiva, optimitzant els processos, augmentant la seva productivitat i facilitant la presa de decisions.
CONTA3 t'ofereix la manera més àgil i completa per registrar la comptabilitat associada a les operacions del teu negoci
NOMINA3 et permet resoldre de manera àgil i completa la gestió laboral de qualsevol pime, confeccionant les nòmines, els contractes i la cotització a la Seguretat Social dels treballadors de la teva empresa.

Informeu-vos al telèfon 666 43 46 61 o envieu un correu a tec.ajudam@cassa.com